Ik Wij Trainingen

Femke is door onze directie binnen gehaald, omdat er in de toenmalige groepen 4 en 5 heel wat speelde. Zo was er in groep 4 veel meidenvenijn en gingen de kinderen van groep 5 met veel tegenzin naar school. Het schooljaar daarop (2022-2023) worden deze twee groepen één combinatiegroep van
5-6. Dit voorspelde niet veel goeds. Als er nu al zoveel onrust is, wat wordt dat straks dan?
Femke heeft de kinderen heel veel bijgebracht. Ze hebben geleerd om op hun houding te letten, het stevig staan kwam hierbij vaak naar voren. Ze hebben geleerd om op een goede manier voor zichzelf op te komen en, waar ik het meeste trots op ben, is dat het nu één groep geworden is. De kinderen respecteren elkaar, weten wanneer te negeren en wanneer het nodig is om wel ergens actie op te zetten.
Dit hele proces heeft Femke samen met mij doorlopen. Ze heeft mij actief betrokken bij de activiteiten en heeft mij ongemerkt steeds meer zelf laten doen. Ze geeft mij het vertrouwen dat ik het kan en dat ik daar trots op mag zijn.
Al met al ben ik, en zijn wij als school, Femke dankbaar voor wat ze heeft neergezet in de huidige groep 5-6 combinatie.”

Mylène (leerkracht groep 5-6)

 Ik Wij trainingen

“Het was fijn samenwerken met Femke. De lijntjes waren
kort tussen directie en Femke en tussen de leerkrachten en Femke. Er werd meteen ingespeeld op wat speelde in de groep en de behoefte die er bij de leerkrachten was. De leerling tevredenheidspeiling laat ook zien dat op de punten waar aandacht nodig was, de tevredenheid was verbeterd. Al met al zijn we blij met wat Femke met de groep en de leerkrachten heeft neergezet,

Joyce (locatieleider)

 Ik Wij trainingen

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel onrust heerst binnen de groep. De kinderen weten niet goed hoe ze zich moeten gedragen tegenover elkaar en er heerst een soort ‘wet van de sterkste’. Er is behoeften aan duidelijkheid en structuur, wat de leerkracht zelf aangeboden heeft. Maar toch merkten we dat er nog niet het gewenste resultaat was en er nog veel onrust heersten sociaal-emotioneel gezien. Daarom hebben we aan de bel getrokken en zijn we bij de ik-wij training van Femke uitgekomen. We merken nu dat iedereen zichzelf mag en durft te zijn. Dat ze elkaar accepteren en dat ze zich meer bewust zijn van hun eigen gedrag en invloed op de ander. Doordat Femke heel beheerst en rustig met de kinderen gesprek gaat, opdracht uitvoert, spellen speelt en luistert/kijkt naar wat zij (de groep) nodig hebben, sluit de training heel goed aan bij de actualiteit in de klas. Er heerst rust, duidelijkheid, acceptatie en vrijheid in de klas! Lisanne en Yvonne

leerkrachten groep 6-7-8

 Ik Wij trainingen

“Je mag hier jezelf zijn. Ik heb geleerd dat ik en mijn klasgenoten mogen zijn wie we zijn. Dat vind ik heel fijn! Ook heb ik geleerd om rustig te blijven als ik dat nodig heb. De ontspanningsoefeningen waren heel fijn.Nancy

Leerling groep 7, twaalf jaar

Leerkrachtencoaching

 ‘Sinds dit jaar zijn wij een nieuw duo. We zijn het schooljaar niet samen gestart, wat ervoor zorgden dat we beide ‘kapitein’ waren. Dit zorgde voor vervelende gevoelens naar elkaar, in tegenstelling tot wat we verwacht hadden. We wilden het toch graag laten werken en hebben daarom de hulp ingeschakeld van Femke. Zij heeft individuele en samen-sessies met ons gedaan. Tijdens de individuele sessies heeft Femke gericht gekeken naar wat wij nodig hebben om ons persoonlijk verder te ontwikkelen. Ze geeft je inzicht en bevestiging over je kwaliteiten en zet je in je kracht. Hierdoor krijg je nieuwe energie om door te gaan. Tijdens de samen-sessie vonden we het fijn dat we open/eerlijke gesprekken met je duo voert, die je anders niet zo snel zou voeren, waardoor je elkaar beter leert kennen en meer begrip voor elkaar krijgt.”

Ervaringen

Individuele coaching

“In een tijd van lange wachttijden in de jeugdzorg kon Femke snel ruimte maken voor onze zoon (9 jaar) die behoorlijk was vastgelopen door psychosomatische klachten. Met hart en ziel heeft Femke met hem gewerkt aan herstel voor verkennen van zijn klachten, krachten en mogelijkheden. Onze zoon voelde daarbij de betrokkenheid en ging altijd graag naar Femke toe. Na een half jaar weten wij en hij beter welke kant we in willen binnen de zorg en zit hij weer beter in zijn vel.  We zijn er nog niet maar de eerste stappen zijn gezet in plaats van afwachten en verder wegzinken in hopeloosheid.

Femke

 “We zijn een paar weken geleden op aanraden van de school waar onze zoon (11 jaar) op zit, doorverwezen naar Femke. Onze zoon liep erg vast rond presentaties geven voor de klas, en zich weerbaar maken tegen zijn autistische broer. Femke gaf onze zoons handvatten waarmee hij zelf negatieve gedachten om kon zetten naar helpende gedachten. Ook heeft ze samen met onze zoon uitgetekend hoe hij zich op kan stellen richting zijn broer. Kortom we zijn goed geholpen, Femke is een fijn persoon waar je je snel thuis bij voelt.”

Sonja

Femke is een prettig persoon om mee te werken. Ze kan goed inspelen op de behoefte van kinderen en heeft ook heel regelmatig aan mij (moeder) gevraagd of ik hulp nodig had. Ik hoop dat Femke nog veel kinderen kan helpen in de toekomst. Wij zijn blij dat ze er voor ons is geweest.”

Patrice

“Zeer tevreden over de hulp van Femke. Onze zoon had erg veel moeite met afscheid nemen en ergens zonder ons naar toe gaan. Femke heeft een paar keer op een laagdrempelige, speelse en ontspannen manier met hem gewerkt. Hij kreeg inzicht en tools hoe hij ermee om kon gaan. We kunnen daar thuis nu ook op terugpakken.

Ingrid

“Onze dochter had moeite met de groepsdynamiek op school en stond niet stevig in haar schoenen als het om ‘meidenvenijn’ ging. Ze vroeg zich regelmatig af hoe zij zich moest gedragen in bepaalde situaties.
Dankzij de coaching van Femke, kan zij nu beter omgaan met situaties die voor haar spannend zijn. En bepaalde situaties vindt ze niet eens meer spannend. Ook komt ze beter voor zichzelf op. Ze heeft geleerd om dicht bij zichzelf te blijven en is een stuk minder onzeker. We hebben Femke ervaren als een zeer prettige coach die veel rust uitstraalt en vooral uitgaat van de kracht van het kind. Hierdoor en door het bespreken en praktisch maken van bepaalde situaties, heeft onze dochter mooie stappen kunnen zetten. Ze is vol vertrouwen begonnen aan de middelbare school.”

Kim

“Mijn zoon (10) was heel goed gestart op het voltijds hoogbegaafde onderwijs in Rijen, maar had nog wat extra hulp nodig bij met name emotieregulatie en zelfreflectie.

Mijn zoon had vanaf het begin een klik met Femke en hij werkte graag met haar. De resultaten die ze samen boekten, waren zelfs beter dan verwacht, want halverwege het schooljaar kon Femke samen met mijn zoon werken aan andere dingen zoals zijn hondenangst en moeite met spelling. Ook in die zaken zagen we al snel een verbetering. In spelling werd hij zelfs de beste van de klas.”

Patrice